Aktualności

aktualnosci

III Konferencja

III Konferencja
MIKORYZA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU I ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW TRUDNYCH

UWAGA!

Konferencja została odwołana z powodu niskiej frekwencji.

Obecnie rozważamy inny sposób spotkania z zainteresowanymi osobami.

Sympozjum mikoryzowe w Zielonce k/Poznania

Zgodnie z zapowiedziami spotkaliśmy się tam z ogrodnikami urządzającymi zieleń. Po otwarciu i wstępnym wykładzie prof. Bożenny Borkowskiej - Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego, najnowsze doniesienia na temat mikoryzy terenów miejskich zaprezentowali dr hab. Bożena Matysiak - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice oraz prof. Tadeusz Baranowski - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań. Tegoż dnia pokazana została mikoryzacja kolekcji gruntowych wrzosów, niektórzy sami nawet tego popróbowali.Dzień następny, czyli przegląd zamikoryzowanych nasadzeń zieleni miejskiej był niezwykle poznawczy; widać było dużą różnicę w jakości drzew po zastosowaniu szczepionki. Szczególnie grusze kolumnowe, gdzie pierwsza nie dostała szczepionki, pokazały jak powinny wyglądać drzewa w rok po posadzeniu; soczysta zieleń i zdrowe przyrosty najlepiej świadczą o ich kondycji. Zaś pokazowa kolekcja miłorzębów w Baranowie, duma pani profesor Korszun, najlepiej świadczy o jakości szczepionek mikoryzowych tutaj zastosowanych. Kondycja, zieleń, przyrosty i ogólny wygląd robią duże wrażenie, szczególnie na ogrodnikach-dendrologach. Reasumując była to udana impreza, gdyż wreszcie mogliśmy pokazać prawdziwe zalety mikoryzacji drzew w mieście.


Wykład prof. Tadeusza Baranowskiego - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Doświadczenia w Marcelinie - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Przy winogronach w Baranowie - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Zdrowe kasztanowce - kliknij na obrazek, aby powiększyć

Seminarium w nadleśnictwie Łomża

We wtorek 26 sierpnia w leśnictwie Czerwony Bór odbyło się seminarium na temat roli mikoryz w przyrodniczym zagospodarowaniu terenów trudnych.

Po doniesieniach prof. Piotra Krupy (Akademia Jana Długosza - Częstochowa), dra Jerzego Kubiaka (SGGW-Warszawa) oraz leśniczego Eugeniusza Barniśkisa (Nadl. Tielsiai - Litwa), zjedliśmy obiad i pojechaliśmy w teren.

Wizyta na zalesieniach tegorocznych pokazała skuteczność szczepionek MYKOFLOR w tworzeniu bogatych mikoryz na jednorocznej sośnie.

Zalesienia 4-ro i 6-cio sezonowe mogą ucieszyć oko każdego leśnika. Ich kondycja, zieleń oraz przyrosty, to żywy dowód na potrzebę stosowania takich szczepionek przy ich zakładaniu.

  • Nakręcona została również audycja przez TVP Program 1 która zostanie nadana w środę 10 września i powtórzona 17-go w południowym programie rolniczym (program 1, godz.12-ta).

materiał wideo TVP1 (nowe okno)

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji wygłoszonych podczas konferencji.

Prezentacja 1 - Rola mikoryzy w zagospodarowaniu terenów zielonych,
prof. dr hab. Piotr Krupa, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Akademia Jana Długosza, Częstochowa

Prezentacja 2 - Efekty mikoryzacji lasów na Litwie,
Eugeniusz Barniśkis, Nadleśnictwo Tielsiai, Litwa


Uczestnicy w szkółce - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Pokaz przygotowania szczepionek - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Telewizja Polska - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Mikoryza na korzeniach - kliknij na obrazek, aby powiększyć


E. Barniśkis - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Jednoroczne uprawy na poligonie - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Bryła korzeniowa - kliknij na obrazek, aby powiększyć

Seminarium „Mikoryza w uprawie wierzby energetycznej”

„Mikoryza w uprawie wierzby energetycznej” - pod takim tytułem, 24 listopada br. w hotelu „Kopernik” w Olsztynie, odbyło się seminarium szkoleniowe skierowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szczepionek mikoryzowych w produkcji wierzby energetycznej. Seminarium, w którym uczestniczyła grupa doświadczonych plantatorów wierzby energetycznej z niemal całego kraju, zorganizował Uniwersytet Warmińsko - Mazurski a patronatem objęło Polskie Towarzystwo Mikoryzowe.

W obliczu coraz bardziej zwiększającego się popytu na biomasę, plantatorzy są żywotnie zainteresowani w zwiększaniu areału produkcji wierzby, a w szczególności uzyskaniu większego plonu oraz zmniejszaniu kosztów jej produkcji.

Uczestnikami seminarium byli także pracownicy firm konsultingowych i inwestycyjnych, które działają w obszarze produkcji i utylizacji biomasy.

W seminarium brali udział pracownicy i studenci olsztyńskiego Uniwersytetu. Ten ośrodek naukowy od kilkunastu lat zajmuje się badaniami nad uzyskaniem nowych, wydajnych genotypów wierzby energetycznej. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć, wśród których najważniejsze to zarejestrowanie nowych odmian tej rośliny. Drogą ścisłych doświadczeń polowych pracuje się tam nad opracowaniem technologii uprawy wierzby dla gospodarstw rolnych w rejonie Warmii i Mazur. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prowadzi się badania nad zastosowaniem odpadowej materii organicznej (osadów ściekowych oraz kompostów wyprodukowanych ze stałych odpadów organicznych), jako nawozów zwiększających produktywność upraw wierzby, co jednocześnie prowadzi do właściwego z punktu widzenia środowiskowego, zagospodarowania uciążliwych odpadów.

Ciekawy referat przedstawił Włodzimierz Szałański, właściciel Laboratorium Grzybów Mikoryzowych Mykoflor z Końskowoli, które jest producentem szczepionek mikoryzowych, stosowanych przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów i zieleni miejskiej, uprawie roślin ozdobnych oraz sadowniczych. Włodzimierz Szałański przedstawił ogólne informacje o zjawisku mikoryzy i o możliwościach wykorzystania tego zjawiska w praktyce ogrodniczej i rolniczej. Wystąpienie to uświadomiło słuchaczom, jakie korzyści niesie mikoryza dla roślin uprawnych, dla ich producenta oraz dla środowiska naturalnego.

Plantatorów zainteresował program doświadczeń polowych, które firma Mykoflor rozpoczęła kilka lat temu na wybranych plantacjach Salix sp. na terenie Polski. Doświadczenia prowadzone były m. in. we współpracy z IUNG w Puławach oraz UWM w Olsztynie.

Wystąpienie dr inż. Andrzeja Klasy z UWM dotyczyło perspektyw wykorzystania grzybów mikoryzowych na plantacjach wierzby energetycznej, a prelegent omówił stan badań nad zastosowaniem tych grzybów w uprawach wierzby w świetle światowej literatury naukowej. Scharakteryzował on także wstępne wyniki zastosowania ektomikoryzowych szczepionek grzybowych zastosowanych na naszych, krajowych plantacjach. Z tych wyników wyłonił się bardzo optymistyczny obraz zastosowania tej metody na plantacjach wierzby energetycznej, w aspekcie zwiększenia produktywności roślin.

Prelekcja dr inż. Jerzego Kubiaka z warszawskiej SGGW dotyczyła technicznych aspektów stosowania szczepionek mikoryzowych. Prelegent zaprezentował aplikatory do mikoryzacji plantacji oraz przedyskutował z uczestnikami seminarium problemy techniczne związane z aplikacją szczepionek w warunkach plantacji wielkoobszarowych. Swoim doświadczeniem z pierwszych w Polsce mikoryzacji plantacji wierzby energetycznej, podzielił się ze słuchaczami Jerzy Nieswadba z firmy Mykoflor.

Ostatnim wystąpieniem na seminarium był referat mgr Mateusza Jakubiaka, doktoranta prof. dr hab. Jana W. Dobrowolskiego z AGH w Krakowie na temat zastosowania innowacyjnej technologii laserowej do aktywacji sadzonek wierzby a także perspektywę użycia światła spójnego w laboratoryjnej hodowli grzybów mikoryzowych.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja na temat nowych urządzeń do zbioru biomasy - kanadyjskiego urządzenia zbierająco - rozdrabniającego i belującego, polskiej kosiarki oraz niemieckiej kosy.

Podczas wszystkich wystąpień odbywała się ożywiona dyskusja. Wszyscy uczestnicy seminarium zyskali nową wiedzę na temat nowatorskiej metody zwiększenia plonu biomasy, tym bardziej ciekawej, bo ekologicznej i zgodnej z regułami zrównoważonego rozwoju.


Uczestnicy seminarium - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Uczestnicy seminarium - kliknij na obrazek, aby powiększyć

II Konferencja "Mikoryza w architekturze krajobrazu"

W dniach 22-23 X 2007, odbyła się II Krajowa Konferencja: MIKORYZA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mikoryzowe.

W Konferencji wzięło udział 48 osób. Wygłoszono 14 referatów. Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Bożenna Borkowska informacją o Polskim Towarzystwie Mikoryzowym. Przedstawiła obecną sytuację Towarzystwa, zakres jego działalności i planowany rozwój w okresie najbliższych dwóch lat.

W pierwszym dniu Konferencji wygłaszane referaty miały charakter ogólno-przeglądowy i dotyczyły:

  • form symbiozy mikoryzowej, szczególnie tych rzadziej spotykanych, a mających duże znaczenie w produkcji roślin dekoracyjnych oraz użytkowych;
  • roli mikroorganizmów w życiu roślin uprawianych i rosnących na naturalnych stanowiskach oraz na terenach zanieczyszczonych;
  • na przykładzie rozwoju Phytophtora spp., pokazane zostało nowe podejście do ochrony drzew i krzewów w następnym dwudziestoleciu;
  • przedstawione zostały wyniki mikoryzacji drzew rosnących na ulicach Poznania (w tym kasztanowców). Pierwotnie planowano wycieczkę w celu zobaczenia efektów mikoryzacji drzew, ale ze względu na późną jesień zrezygnowano z tego punktu programu.

W drugim dniu referowane były doświadczenia prowadzona przez ośrodek poznański. Część doświadczeń jest dopiero rozpoczętych, natomiast niektóre (np. z miłorzębami) są zaawansowane. Cenną częścią Konferencji była dyskusja prowadzona zarówno po referatach jak i bezpośrednio pomiędzy uczestnikami. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele z Ukrainy oraz Austrii.

W trakcie Konferencji odbyło się zebranie Zarządu, na którym zaakceptowano siedzibę Towarzystwa w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Podjęto uchwałę o następnej Konferencji za dwa lata. Przez te dwa lata Towarzystwo ma się umacniać w sensie „zdobywania” członków oraz programowym.

Ustalono, ze PTM obejmie patronat naukowy i organizacyjny nad Seminarium: Mikoryza na Plantacjach Wierzby Energetycznej, które odbędzie się 24 XI 2007 w Olsztynie, w Hotelu Kopernik.


Konferencję otwiera prof. Borkowska - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Uczestnicy wykazywali zainteresowanie - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Od lewej prof. Anatolij Kusznir z Kijowa, Jerzy Nieswadba i Włodzimierz Szałański - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Mikoryzacja miłorzębów - temat prof. Stanisławy Korszun - kliknij na obrazek, aby powiększyć


Wznosiliśmy toasty - klikij na obrazek, aby powiększyć


Było czego posłuchać - klikij na obrazek, aby powiększyć