kontakt

Adres do korespondencji:
— Akademia im. Jana Długosza
42-201 Częstochowa, ul. Armii krajowej 13/15

Adres internetowy:
— www.ptmikoryza.pl


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa