Nr konta bankowego

Bank Gospodarki Żywnościowej
01-211 Warszawa
Kasprzaka 10/16

POLSKIE TOWARZYSTWO MIKORYZOWE

61203000451110000002275500