Get Adobe Flash player

Choroby psychiczne

2954687-telefon-komorka-kobieta-stres-300-227Osoby jakie cierpią na schizofrenię mogą stanowić nawet jedna trzecią, wszystkich pacjentów jacy lecza się w szpitalach psychiatrycznych. Na chorobę tę zapadają przede wszystkim osoby młode pomiędzy szesnastym, a trzydziestym rokiem życia. Przebieg choroby jest bardzo różny, a dodatkowo nie są znane jej przyczyny. Szacuje się, że co siódmy człowiek na tysiąc mieszkańców cierpi na taką chorobę. Występować mogą w stanach schizofrenicznych halucynacje jakie związane mogą być z wrażeniami słuchowymi, ale także cielesnymi, czy wzrokowymi. Schizofrenik może słyszeć głosy, których pochodzenia nie zna, a które potrafią mu rozkazywać, czy grozić. Z tego powodu osoba chora bardzo często ma przekonanie, że jest prześladowana. W różnych okresach czasu osoby chore w inny sposób potrafią interpretować takie głosy. W obecnych czasach bardzo często osoba chora może twierdzić, że oddziałuje na nią promieniotwórczość, mikroby, czy fale radiowe. W dawniejszych czasach głosy bardzo często były przez osoby chore interpretowane przez pryzmat religii, czyli demonów, czy diabłów. Schizofrenia może być związana ze stanami odrętwienia ciała, gdzie chory potrafi spędzać wiele dni w jednej pozycji bez reakcji z otoczeniem. Pojawiać się mogą również zmiany w charakterze osoby chorej.

Scared teenage girl sitting in bedroomChoroby psychiczne bardzo często są bardzo trudne do wykrycia dla osób jakie nie miały z nimi wcześniej do czynienia. Do takich możemy zaliczyć paranoję. Osoby jakie cierpią na tą chorobę potrafią zachowywać się całkiem normalnie, gdyż ich urojenia mogą być związane tylko z jednym tematem. Paranoja może być związana z chorobliwą zazdrością, a także może pojawiać się u chorego przekonanie o wykonywaniu urojonej, ale ważnej misji. Osoba chora może uważać, że ma za zadanie stworzyć jakiś wynalazek, pomóc ludzkości. Występują również stany chorobowe związane z poczuciem prześladowania, gdzie osoba chora może twierdzić, że jest zaszczuta przez jakieś osoby, czy organizacje. Cechą charakterystyczną paranoików jest to, że ich myślenie jest logiczne. Z tego powodu osoby takie potrafią być bezkrytyczne, a co za tym idzie mogą osiągać wyznaczony sobie cel. W paranoi nie spotykamy się z halucynacjami, a co za tym idzie poza urojeniem, osoby chore zachowują logikę rozumowania w innych sprawach. Osoby chore mogą przeżywać stany deliryjne, a także mogą słyszeć i widzieć nieistniejące postacie. Często objawy takich stanów chorobowych są bardzo podobne do tych jakie pojawiają się w innych chorobach nie tylko psychicznych.